Andrej Pleterski (2021) “Tudi stari Slovani so poznali gnomone”, Studia mythologica Slavica. Ljubljana, Slovenija, 24. doi: 10.3986/SMS20212413.