Marjeta Pisk and Katarina Šrimpf Vendramin (2021) “Večjezične kratke folklorne oblike: primeri iz Goriških brd”, Studia mythologica Slavica. Ljubljana, Slovenija, 24. doi: 10.3986/SMS20212409.