Andrej Pleterski (2021) “Pavel Medvešček”, Studia mythologica Slavica. Ljubljana, Slovenija, 24. doi: 10.3986/SMS20212402.