Mencej, Mirjam. 2020. “Čarovništvo – Diskurz Ali Praksa?”. Studia Mythologica Slavica 23 (September). Ljubljana, Slovenija, 137 -. https://doi.org/10.3986/SMS20202308.