Kravanja, Boštjan. 2006. “Zmago Šmitek in Aneta Svetieva (ur.): Post-Yugoslav Lifeworlds. Between Tradition and Modernity”. Studia Mythologica Slavica 9 (October). Ljubljana, Slovenija:341-42. https://doi.org/10.3986/sms.v9i0.1743.