Klobčar, Marija. 2023. “Prezrti Zgodovinski Kontekst izročila O Kralju Matjažu”. Studia Mythologica Slavica 26 (July). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/SMS20232604.