Tucovič Sturman, Vladka. (2022) 2022. “Folklore Elements in the Contemporary Novel Óštrigéca by Marjan Tomšič”. Studia Mythologica Slavica 25 (October). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/SMS20222510.