Monika Kropej Telban. 2021. “Jaroslav Otčenášek (ed.), České Lidové pohádky: 1. Zvířecí pohádky a Bayky, 2/I. Kouzelné pohádky [Czech Folktales: 1. Animal Tales and Fables, 2/I. Tales of Magic]”. Studia Mythologica Slavica 24 (October). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/10433.