Lenka Mihová. 2021. “Arktická teória o našom pôvode”. Studia Mythologica Slavica 24 (October). Ljubljana, Slovenija. https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/10432.