Andrej Pleterski. 2021. “Tudi Stari Slovani so Poznali Gnomone”. Studia Mythologica Slavica 24 (October). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/SMS20212413.