Martina Olcese. 2021. “Κόρε κεκλέσομαι αιεί. Uno Sguardo sull’arktéia Attraverso Phrasikleia”. Studia Mythologica Slavica 24 (October). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/SMS20212412.