ČausidisN. Dažbog vo hronikata na Malala i negovite relacii so drugi srednovekovni i folklorni izvori<br>Dažbog in Malalas’ Chronicle and His Relations with Other Medieval and Folkloristic Sources</br&gt;. Studia mythologica Slavica, v. 3, p. 23-41, 5 May 2015.