ŽUPANČIČ, M. Prispevek k opredelitvi in dataciji prostorskega križa na Gradišču pri Krkavčah v istrski Sloveniji<br>A Contribution to the Definition and Dating of the Spatial Cross in Gradišče near Krkavče in Istrian Slovenia</br>. Studia mythologica Slavica, Ljubljana, Slovenija, v. 9, p. 327–333, 2006. DOI: 10.3986/sms.v9i0.1741. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/1741. Acesso em: 18 jun. 2024.