ŠTULAR, B. Posamezniki, skupnost in obred v zgodnjem srednjem veku. Primer grobiščnih podatkov z Malega gradu v Sloveniji<br>The Individuals, the Community, and the Ritual in the Early Middle Ages. An Analysis of Cemetery Data from Mali grad, Slovenia</br>. Studia mythologica Slavica, Ljubljana, Slovenija, v. 10, p. 23–50, 2007. DOI: 10.3986/sms.v10i0.1703. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/1703. Acesso em: 23 may. 2024.