KLOBČAR, M. Prezrti zgodovinski kontekst izročila o kralju Matjažu. Studia mythologica Slavica, Ljubljana, Slovenija, v. 26, 2023. DOI: 10.3986/SMS20232604. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/13155. Acesso em: 18 may. 2024.