Monika Kropej Telban. Jaroslav Otčenášek (ed.), České lidové pohádky: 1. Zvířecí pohádky a bayky, 2/I. Kouzelné pohádky [Czech Folktales: 1. Animal Tales and Fables, 2/I. Tales of Magic]. Studia mythologica Slavica, v. 24, 4 Oct. 2021.