Andrej Pleterski. Tudi stari Slovani so poznali gnomone. Studia mythologica Slavica, v. 24, 4 Oct. 2021.