ČausidisN. (2015). Dažbog vo hronikata na Malala i negovite relacii so drugi srednovekovni i folklorni izvori<br>Dažbog in Malalas’ Chronicle and His Relations with Other Medieval and Folkloristic Sources</br&gt;. Studia Mythologica Slavica, 3, 23-41. https://doi.org/10.3986/sms.v3i0.1824