Župančič, M. (2006). Prispevek k opredelitvi in dataciji prostorskega križa na Gradišču pri Krkavčah v istrski Sloveniji<br>A Contribution to the Definition and Dating of the Spatial Cross in Gradišče near Krkavče in Istrian Slovenia</br>. Studia Mythologica Slavica, 9, 327–333. https://doi.org/10.3986/sms.v9i0.1741