Indruszewski, G., & Godal, J. (2006). Maritime Skills and Astronomic Knowledge in the Viking Age Baltic Sea<br>Pomorske spretnosti in zvezdoslovno védenje v vikinškem času na Baltiku</br>. Studia Mythologica Slavica, 9, 15–39. https://doi.org/10.3986/sms.v9i0.1728