Štular, B. (2007). Posamezniki, skupnost in obred v zgodnjem srednjem veku. Primer grobiščnih podatkov z Malega gradu v Sloveniji<br>The Individuals, the Community, and the Ritual in the Early Middle Ages. An Analysis of Cemetery Data from Mali grad, Slovenia</br>. Studia Mythologica Slavica, 10, 23–50. https://doi.org/10.3986/sms.v10i0.1703