Klobčar, M. (2023). Prezrti zgodovinski kontekst izročila o kralju Matjažu. Studia Mythologica Slavica, 26. https://doi.org/10.3986/SMS20232604