Monika Kropej Telban. (2021). Jaroslav Otčenášek (ed.), České lidové pohádky: 1. Zvířecí pohádky a bayky, 2/I. Kouzelné pohádky [Czech Folktales: 1. Animal Tales and Fables, 2/I. Tales of Magic]. Studia Mythologica Slavica, 24. Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/10433