Lenka Mihová. (2021). Arktická teória o našom pôvode. Studia Mythologica Slavica, 24. Retrieved from https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/10432