Andrej Pleterski. (2021). Tudi stari Slovani so poznali gnomone. Studia Mythologica Slavica, 24. https://doi.org/10.3986/SMS20212413