Andrej Pleterski. (2021). Pavel Medvešček. Studia Mythologica Slavica, 24. https://doi.org/10.3986/SMS20212402