(1)
ČausidisN. Dažbog Vo Hronikata Na Malala I Negovite Relacii so Drugi Srednovekovni I Folklorni izvori<br>Dažbog in Malalas’ Chronicle and His Relations With Other Medieval and Folkloristic Sources</Br&gt;. Studia 2015, 3, 23-41.