(1)
Pleterski, A. Odgovor Na Kritiko Datacije Prostorskega križa S krkavškim Kamnom<br>Response to the Critique Regarding the Dating of the Spatial Cross from the Krkavče Stone</Br>. Studia 2006, 9, 335-338.