(1)
Župančič, M. Prispevek K Opredelitvi in Dataciji Prostorskega križa Na Gradišču Pri Krkavčah V Istrski Sloveniji<br>A Contribution to the Definition and Dating of the Spatial Cross in Gradišče Near Krkavče in Istrian Slovenia</Br>. Studia 2006, 9, 327-333.