(1)
Andrej Pleterski. Tudi Stari Slovani so Poznali Gnomone. Studia 2021, 24.