(1)
Andrej Pleterski. Pavel Medvešček. Studia 2021, 24.