[1]
ČausidisN. 2015. Dažbog vo hronikata na Malala i negovite relacii so drugi srednovekovni i folklorni izvori<br>Dažbog in Malalas’ Chronicle and His Relations with Other Medieval and Folkloristic Sources</br&gt;. Studia mythologica Slavica. 3, (May 2015), 23-41. DOI:https://doi.org/10.3986/sms.v3i0.1824.