[1]
Andrej Pleterski 2021. Tudi stari Slovani so poznali gnomone. Studia mythologica Slavica. 24, (Oct. 2021). DOI:https://doi.org/10.3986/SMS20212413.