Return to Article Details Islands as Symbolic Centres of the Early Medieval Settlement Patterns in Middle Pomerania (Northern Poland)<br>Wyspy jako symboliczne centra wczesnośredniowiecznych mikroregionów osadniczych Pomorza środkowego</br> Download Download PDF