Heľuška, Helička, Hela, Mariška, ľalia, kráľka, Ďunďa. Možné textové zdroje veľkopôstnych jarných dievčenských obradov a hier u západných Slovanov
Heľuška, Helička, Hela, Mariška, ľalia, kráľka, Ďunďa. Possible Text Sources of Lenten Season Girls’ Spring Rituals and Games of the West Slavs

Martin Golema

DOI: https://doi.org/10.3986/sms.v15i1.1579

Abstract

The study is looking for possible text sources of Lenten season girls’ spring rituals and games of the West Slavs in selected texts of Byzantine-Slavonic Lenten season liturgy. It also draws attention to some similarities of these rituals and games with the cult of the Indo-European triple river Goddesses (Saraswati, Anahita).

Keywords

West Slavs; Byzantine-Slavonic Liturgy; girls spring rituals and games; Indo-European river Goddesses

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/sms.v15i1.1579

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Studia mythologica Slavica