Return to Article Details Znaczenie odciętych głów w obrzędowości pogańskiej wczesnośredniowiecznych Słowian zachodnich<br>The Meaning of Severed Heads in Ritualism of Early Medieval Western Slavs</br> Download Download PDF