Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 10 (2015) Aleksandr Dmitrievič Duličenko: Osnovy slavjanskoj filologii I: Istoriko-etnografičeskaja i etnolingvističeskaja problematika, II: Lingvisti- českaja problematika, Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Na Podrobnosti   PDF
Andreja Legan Ravnikar
 
Letn. 12 (2019) Besedni red v slovenskem narečnem diskurzu Povzetek   PDF (English)
Danila Zuljan Kumar
 
Letn. 10 (2015) Členkovni stavki Povzetek   PDF (English)
Mojca Smolej
 
Letn. 12 (2019) Črna jetra, bela pljuča (o izvoru in razširjenosti poimenovalnega modela) Povzetek   PDF (Russian)
Михаил Саенко [Mihail Saenko]
 
Letn. 10 (2015) Geneza rodilnika zanikanja v baltoslovanščini in njene sledi v sodobni slovenščini Povzetek   PDF (English)
Žiga Pirnat
 
Letn. 10 (2015) Gerhard Neweklowsky Der Gailtaler slowenische Dialekt: Feistritz an der Gail/Bistrica na Zilji und Hohenthurn/Straja vas. Unter Mitarbeit von Denise Branz, Christina Kircher-Zwittnig und Juruj Perč. Klagenfurt-Wien/Celovec-Dunaj: Drava Verlag/Založba Drav Podrobnosti   PDF (English)
Tijmen Pronk
 
Letn. 10 (2015) Glagolska vezljivost v jeziku Brižinskih spomenikov Povzetek   PDF
Matej Šekli
 
Letn. 11 (2017) Jezik in neoliberalizem Povzetek   PDF
Sabina Zorčič
 
Letn. 10 (2015) K etimologiji laza Povzetek   PDF (English)
Simona Klemenčič
 
Letn. 11 (2017) K problematiki vpliva stičnega jezika – nemščine na semantične spremembe in stilno vrednost najstarejše slovenske knjižne leksike (16. stoletje) Povzetek   PDF
Andreja Legan Ravnikar
 
Letn. 12 (2019) Komitativne zgradbe (sopostavitev slovenščine z drugimi južnoslovanskimi jeziki in ruščino) Povzetek   PDF (Russian)
Младен Ухлик [Mladen Uhlik], Андрея Желе [Andreja Žele]
 
Letn. 12 (2019) Končnice rodilnika množine v terskem narečju slovenskega jezika Povzetek   PDF
Janoš Ježovnik
 
Letn. 12 (2019) Korpusna analiza klitik in njim podobnih elementov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja Povzetek   PDF (English)
Alenka Jelovšek, Tomaž Erjavec
 
Letn. 11 (2017) Marko Jesenšek. Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi. (Zora 117.) Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2016. 235 pp. Podrobnosti   PDF (English)
Nada Šabec
 
Letn. 10 (2015) Od definicije besedne vrste v slovnici do besednovrstne oznake v slovarju Povzetek   PDF
Jerica Snoj
 
Letn. 10 (2015) Odrazi samostalnikov moškega spola praslovanske akcentske paradigme a v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja Povzetek   PDF
Metod Čepar
 
Letn. 11 (2017) Pomenske in skladenjske posebnosti glagolov bati se in upati (si/se) v slovenski povedi Povzetek   PDF (English)
Младен Ухлик, Андрея Желе
 
Letn. 11 (2017) Praslovanska *pepelъ/*popelъ: izhodiščna oblika in etimologija Povzetek   PDF (English)
Михаил Саенко
 
Letn. 12 (2019) Prevajajoč iz bolgarščine – bolgarski deležijski polstavki v slovenskih književnih prevodih Povzetek   PDF
Robert Grošelj
 
Letn. 12 (2019) Pripombe o slovenskem naslonskem nizu Povzetek   PDF (Deutsch)
Alexander Rath
 
Letn. 10 (2015) Slovaropisna obravnava novejše leksike Povzetek   PDF
Saška Štumberger
 
Letn. 10 (2015) Slovenci, slovenski jezik in reformacija na Dravskem polju: nekaj paberkov Povzetek   PDF
Žiga Oman
 
Letn. 10 (2015) Strategije in sredstva leksikalnega kritja v radijskih intervjujih Povzetek   PDF
Tina Lengar Verovnik
 
Letn. 10 (2015) Tom M. S. Priestly. From Phonological Analysis at My Desk to Linguistic Activism with Slovene in the Austrian Alps. University: Balkanistica–SEESA, 2014, xviii + 65 pages. ISSN 0360-2206. Podrobnosti   PDF (English)
Tijmen Pronk
 
Letn. 11 (2017) Toporišičev prispevek k slovenskemu narečjeslovju Povzetek   PDF
Vera Smole
 
1 - 25 od 32 postavk 1 2 > >>