1.
Ухлик [Mladen Uhlik]М, Желе [Andreja Žele]А. Komitativne zgradbe (sopostavitev slovenščine z drugimi južnoslovanskimi jeziki in ruščino). SJ-SLS [Internet]. 1 [citirano 17. januar 2021.];120:135-56. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7630