1.
Perdih A, Ledinek N. Večbesedne leksikalne enote v splošnih enojezičnih razlagalnih slovarjih slovanskih jezikov. SJ-SLS [Internet]. 1 [citirano 15. april 2021.];120:113-34. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7629