1.
Krvina D. Zaporednost dejanj in njen vpliv na rabo glagolskega vida v slovenščini. SJSLS [Internet]. 1 [citirano 6. avgust 2020.];120:75-3. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7627