1.
Jelovšek A, Erjavec T. Korpusna analiza klitik in njim podobnih elementov v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. SJ-SLS [Internet]. 1 [citirano 1. avgust 2021.];120:3-19. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7623