1.
Žele A. Vezljivost in družljivost kot dopolnjujoča se besedilna pojava v slovenščini. SJ-SLS [Internet]. 14. marec 2019. [citirano 20. januar 2022.];100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7361