1.
Mišmaš P. Vprašanja s kratkim k-premikom in nizko obrobje v slovenščini. SJ-SLS [Internet]. 11. marec 2019. [citirano 28. januar 2022.];110. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7346