1.
Lengar VerovnikT. Različice govorjene slovenščine na avstrijskem Koroškem in govorne prakse mladih pripadnikov manjšine. SJ-SLS [Internet]. 13. oktober 2021. [citirano 28. november 2021.];13. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10450