1.
Logar N. Strokovno-znanstveno pisanje v slovenščini: stanje ter izvor znanja in veščin pri študentih. SJ-SLS [Internet]. 13. oktober 2021 [citirano 22. februar 2024];13. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10449