1.
Gregorčič K. Pomenske lastnosti in značilnosti rabe slovenskih oziralnopoljubnostnih zaimkov. SJ-SLS [Internet]. 13. oktober 2021 [citirano 4. februar 2023];13. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10446