1.
GregorčičK. Pomenske lastnosti in značilnosti rabe slovenskih oziralnopoljubnostnih zaimkov. SJ-SLS [Internet]. 13. oktober 2021. [citirano 30. november 2021.];13. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10446