1.
Žagar Karer M, Ledinek N. Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. SJ-SLS [Internet]. 12. oktober 2021 [citirano 27. januar 2023];13. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10445