1.
Žagar KarerM, Ledinek N. Med terminologijo in splošno leksiko: determinologizacija in z njo povezane slovaropisne ter uporabniške dileme. SJ-SLS [Internet]. 12. oktober 2021. [citirano 2. december 2021.];13. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10445