1.
Gostenčnik J, Kumin Horvat M. Slovenska narečna poimenovanja za žlico, nož in vilice. SJ-SLS [Internet]. 12. oktober 2021 [citirano 4. februar 2023];13. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/10444